Loading nanoRep Website Conversion Solution

חזון עלי שלכת

חזוננו להיות סוללי הדרך למהפך תרבותי-חברתי במדינת ישראל בתחומי הקבורה והאבלות, הלוויות ומפעלי ההנצחה וכל השירותים הנלווים, והבאתם לרמה גבוהה לפחות כמו זו המקובלת בשאר מדינות העולם המערבי.


אנו בעלי שלכת רואים בעיני רוחנו כי לכל אדם במדינה תהיה אפשרות הבחירה כיצד יתבצעו הדברים כאשר הוא עצמו, או אדם הקרוב אליו, יילך לעולמו, וזאת ברמת השירות הגבוהה ביותר ומכל מכלול ההיבטים האפשריים לנושא - סידורי הלוויה, אופי וצורת עריכת הטקס, מפעלי הנצחה וכל השירותים הנלווים, תוך התאמה אישית אמיתית להשקפת עולמו, רצונותיו וצרכיו.

שאיפתנו להביא למודעות ולמעורבות גבוהים לנושא חשוב זה, כך שכל אדם בישראל יבחר ויתכנן מבעוד מועד את פרידתו, כך שבבוא היום תהא פרידתו מתאימה להשקפת עולמו, יוקל הנטל ויחסכו לחצים מיותרים מיקיריו, ויוכל לחיות בבטחון בידיעה שלא רק צוואתו הגשמית תתממש במלואה, אלא גם צוואתו הרוחנית שאינה פחותה בחשיבותה.

הננו מאמינים כי מבחינות רבות הנקודה בזמן בה אנו עומדים כעת הינה הנקודה הנכונה ביותר מבחינת בשלותו של הציבור הישראלי לתחילתו של מהפך זה, וכי בידינו היכולת, הידע והאמצעים ליזום ולהובילו בהצלחה, תוך התווית הדרך והסטנדרטים לשוק כולו.

צור קשר
1-800-333-188
24/7 לשרותך בכל הארץ
מעוניינים שנתקשר אליכם? אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

*
*
...Loading...
הרשמה לעידכונים
*
*
...Loading...