Terms of Use


1. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם כל חומר המופיע באתר זה, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת חברת עלי שלכת.

2. באתר זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים . לעלי שלכת אין כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו, ואינה נושאת באחריות לגבי תוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

3. באתר זה לא נעשה שימוש בעוגיות (Cookies) , לא נשמר מידע אישי ולא מבוצעת כל חדירה או פגיעה בפרטיותו של המשתמש.

4. כל מידע אשר נשלח אלינו ביזמתו של המשתמש (באמצעות דוא"ל, במילוי טפסים, בתיבות "צור קשר" או בכל דרך אחרת) נשמר בסודיות מלאה וישמש אך ורק לצרכי התקשרות ישירה בין עלי שלכת ובין הלקוח. מידע זה לא יועבר לצד ג' כלשהו בכל צורה שהיא, ולא יעשה בו כל שימוש מסחרי אחר.

Contact us
1-800-333-188
24/7 all over israel
You can leave your details and we will contact with you soon

*
*
...Loading...
Register for updates
*
*
...Loading...